top of page

Svenska Imagoföreningen

​Är en intresseförening för Imago relationsterapi.​

 

Vision

Vi arbetar för en öppenhet inför människors olika verkligheter och bidrar till att bygga broar och skapa kontakt.​

 

Verksamhetsidé

Svenska imagoföreningen tillhandahåller och främjar relationell utbildning samt sprider Imagos idéer till människor runt om i landet.​Den svenska imagoföreningen ska hålla en öppen och levande kontakt med den nationella och internationella Imagovärlden.​

 

Stöd Sveriges Imagoförening!

Vi jobbar för bättre relationer.

Stödmedlem: 100kr per år.

Plusgironummer: 208859-9, ange dina kontaktuppgifter.

bottom of page