top of page

IMAGO PARTERAPI

Imago är en metod för att upprätta en fungerande ​dialog i ett förhållande.

​I hjärtat för metoden ligger att skapa trygghet och förtroende i  

relationen och att skapa kontakt.​

Metoden hjälper parterna att återupptäcka varandra, så att relationen kan fördjupas och bli ett medvetet förhållande.

Imago relationsterapi har utvecklats av psykologerna och paret Harville Hendrix ​och Helen Hunt i USA.

Metoden är forskningsbaserad och bygger på mångårig erfarenhet av psykoterapi med par.

Metoden är integrativ och kognitiv, systemisk, kommunikationsteoretisk och objektsrelationsteoretisk.

 

De centrala delarna i imagometoden går även att tillämpa på andra områden, som i organisationssammanhang och konfliktlösning.

Imago betyder bild. Det är den bild vi alla bär med oss av den ideala partnern. En bild som bygger på våra tidiga erfarenheter av relationer till viktiga personer i våra liv.

Det gäller både positiva och negativa erfarenheter. De negativa erfarenheterna handlar mycket om brister eller sår som vi omedvetet eller medvetet går och bär på och behöver reparera.

Med hjälp av en medveten dialog kan båda parter få en chans att växa och utvecklas som människor.

Ett centralt verktyg i arbetet är den intentionella dialogen. Den kan sammanfattas i tre steg: spegling, validering och empati.

Dessa tre steg bidrar till att båda parterna blir hörda, får bekräftelse för sin upplevelse och förståelse för sin verklighet.

bottom of page