top of page

Certifierade Imagoterapeuter i Stockholms län

AmandaKaiser_edited.jpg

Amanda Christensen Kaiser

Cert. Imago relationsterapeut och Aukt. Samtalsterapeut i Psykosyntes.

Är sedan 4 år verksam heltid som samtalsterapeut för individer, par och grupper.

Har även arbetat som mentalskötare och har erfarenhet av kognitiv beteendeterapi.

Jag har lång erfarenhet av konstnärligt skapande (främst bild och form, dans och rytmik) som också är viktiga uttrycksformer i mitt eget liv.

I grunden är jag civilekonom (utbildad i Frankrike och Schweiz) och arbetade tidigare i Sverige och utomlands som anställd, egenföretagare och chef.

Jag tar även emot fransktalande klienter.

Mottagning: Grev Turegatan 46, ​114 38 Stockholm

Telefon:​ ​070-583 60 63

Skicka e-post till Amanda

Anna-Eva Lohe_edited.jpg

Anna-Eva Lohe

Det inre arbetet inkluderar utmanande och ibland tillspetsade situationer, mönster och rädslor som oundvikligt aktiveras genom livet och i våra relationer, oavsett om det gäller den romantiska relationen, familj och vänner eller till chef och andra medarbetare.

 

Vi vet alla att ett av våra djupaste behov är att få vara nära, tillhöra, bli sedd, uppskattad och älska. Inget kan i stunden upplevas så tillfredställande som detta. I parrelationen skruvas denna förväntan upp än mer – äntligen! Och vi går lätt vilse när förälskelsens hetta byts ut mot vardag.  Övertygelsen och tron om att den andre har och kan ge just det till ”mig” som jag själv saknar, är svår att ge upp. Den kan förblinda och övertyga oss om att bristen på upplevelsen av närhet handlar om den ”andre”. I de romantiska relationerna verkar det ibland inte finnas gränser för hur våra destruktiva tankar, känslor och reaktioner, kan förstöra de mest intima stunderna med vår partner. Kanske ger vi upp, tror på våra dömanden, övertygade om att vi har rätt, sluter oss och riktar omedvetet sökarljuset bort från relationen i hopp om att finna vad vi söker någon annan stans. Detta är en process som vi omedvetet tenderar att repetera i de relationer som är viktigast för oss. I ljuset av detta kan man säga att denna ”repetition” och smärtan som den aktiverar, för oss till den platsen där vi kan välja att titta inåt, växa som människor och ta vara på de enorma resurser som bor inom oss och som blir tillgängliga när det omedvetna förs upp mot ljuset. 

 

Genom Imago relations- och parterapi upptäcker vi att vår partner är en viktig del på vägen att utvecklas och mogna som människa och som par. Genom samtalet kliver ni in i det som inte alltid är lätt men som kan bli begripligt på ett sätt som läker, befriar och för er närmre varandra. Låt oss mötas där!

 

Anna-Eva är bl.a. Certifierad Imago® Relation & Parterapeut, Accrediterad Resanterapeut® och IMCC certifierad coach. Hon är styrelseledarmot i Svenska Imagoföreningen. Sedan 12 år lever tillsammans med sin man Ian. De har alltsedan starten praktiserat Imago, dialogen och förhållningssätt och har gått 3 år i Imago-terapi tillsammans för att medvetet stärka tilliten för den kärlek som mognat och fördjupats genom åren. En erfarenhet som hon med glädje delar med sig av.

 

Anna-Eva har sin praktik i Stockholm och Norrtälje men ger även sessioner via Zoom.

Telefon 0708 – 27 67 53

Skicka e-post till Anna-Eva

Anne-Li Thor

Anne-Li Thor

"Imago Relationsterapi hjälper oss att få syn på behoven bakom reaktionerna". Den meningen sitter kvar ända sedan det första parseminariet som jag och min man gick tillsammans 2004. Sedan dess har vi med större eller mindre intensitet under åren praktiserat Imago tillsammans.  Vi har upplevt vilken positiv skillnad förhållningssättet inom imago gör.

Bortom maktkampens konflikter finns den medvetna kärleken. När det skapas trygghet och kontakt i rummet kan det bli ett annat möte. Ett möte där vi verkligen kan höra vad partnern säger och behöver, och där vi får hjälp att själva bli hörda. Övningarna som görs i terapirummet blir något att ta med hem och använda tillsammans, och så småningom integreras ett annat sätt att reagera.

Jag är Certifierad Imagoterapeut och Diplomerad psykosyntesterapeut PsA. Jag har tagit emot klienter sedan 2008 och arbetar med par, individer och grupper. Jag har tidigare en bakgrund som musiklärare med rytmik som fördjupning, min examen togs vid Musikhögskolan i Malmö. Undervisning parallellt med eget skapande i musik och rörelse var mitt fokus under många år. Vidare studerade jag retorik, kreativt skrivande och psykosyntes, och den egna kreativa processen är för mig en förutsättning för arbetet som terapeut. Min mottagning är integrerad med i en butik för hälsa, yoga och meditation och ett holistiskt förhållningssätt genomsyrar hela min verksamhet.

Jag är medlem i Svenska Imagoföreningen och Psykosyntesföreningen, följer deras etiska riktlinjer och är ansvarsförsäkrad.

Imago är en kreativ metod som transformerar kontakten mellan människor. Mina drivkrafter är önskan att skapa goda relationer där individer får växa, inom sin parrelation, och mina starkaste tillgångar som Imagoterapeut är min nyfikenhet och värme i kombination med min förmåga till improvisation. Varmt välkomna!

Mottagning: Nybodagatan 1 i Midsommarkransen, Hägersten
Telefon: 08-681 90 99
anneli ”at” vitavera.se
Läs mer på hemsidan: www.vitavera.se/imago

Skicka e-post till Anne-Li

Annika%20Sibring_edited.jpg

Annika Sibring

Glädjen att delas andras växande är en stor förmån och drivkraft. Jag arbetar med utveckling av enskilda, par och grupper med psykosyntes och IMAGO som grund.
I mig möter du en ödmjuk samtalspartner med stort intresse för människor och personlig utveckling.

​​

Jag är Certifierad Imagoterapeut tillika Certifierad Imago-handledare. Vidare är jag Diplomerad Psykosyntesterapeut PsA®.

​​

Som parterapeut fokuserar jag på att hjälpa er förstå mer om era respektive reaktionsmönster/försvarsstrategier och hur de påverkar er relation. Målet är att lära er verktyg för att stanna i kontakt, även när ni ser olika på saken. Med en ökad medvetenhet om varandras sårbarhet kan ni påverka kontakten istället för att dras med i gamla mönster.

​​

I grunden är jag Civilekonom utbildad vid Stockholms Universitet (1986) inriktad på Internationell marknadsföring och -kommunikation. Jag har mer än 25 års arbetslivserfarenhet från näringslivet i olika yrken. Jag är uppvuxen i USA och talar flytande engelska så även engelsktalande par är välkomna till mig.

Jag är medlem i Psykosyntesföreningen och Svenska Imagoföreningen och följer deras etiska riktlinjer, har tystnadsplikt, ansvarsförsäkring och är godkänd för F-skatt. Vidare är jag Europeisk Auktoriserad RACS Counsellor®.

Varmt välkomna!

Läs mer på hemsidan: www.samtalsformedlingen.se​

Mottagning: Rimbogatan 8, ​114 32 Stockholm

Telefon: ​070-5927575​

Skicka e-post till Annika

Ann-Marie Lamb_redigerad_redigerad.jpg

Ann-Marie Lamb

Parrelationen är en av de djupaste relationer. En hel del föreställningar om livet bär vi omedvetet med oss sedan tidig ålder. Man kan säga att vi blir partiska med vårt eget sätt att se omvärlden och andra. Trots all kärlek som finns mellan två människor, uppstår över tid situationer där den enas omedvetna partiskhet krockar med den andras. Båda upplever att de har rätt. När det pågår länge är risken stor att den djupare kontakten och intimiteten blir skadad, sårad eller upphör. Man kan leva som singlar under samma tak, i en krigszon eller i ett ingenmansland. Den inre eller yttre kampen är ett faktum. Den ursprungliga kärleken hamnar i skymundan.

​​

För att bryta detta smärtsamma läge kan IMAGO vara till hjälp. Att metodiskt arbeta med sin ömsesidiga kommunikation, att bli bättre på att lyssna och att fördjupa insikten om de egna och den andras djupaste behov, kan ge användbara verktyg och fördjupa kontakten. Ömsesidighet är nyckelordet i IMAGO. Metoden kan användas både i par- och grupputveckling.

​​

Jag är certifierad IMAGO(R)-parterapeut och är medlem i Psykosyntesföreningen och Svenska Imagoföreningen och jag följer deras etiska riktlinjer. Mitt terapeutiska arbete vilar på psykosyntetisk grund. Jag är diplomerad psykosyntesterapeutPSA®, med egen klientpraktik sedan ett antal år. Min bakgrund är Human Resources inom olika befattningar, med utveckling och förändring som huvudfokus. 

​​

Jag är medlem i Psykosyntesföreningen och Svenska Imagoföreningen och följer deras etiska riktlinjer, har tystnadsplikt, ansvarsförsäkring och är godkänd för F-skatt. Jag är också europeisk Auktoriserad RACS Counsellor® och har en Fil kand som grund.

Mottagning: För närvarande mottagning fysiskt på Tengdahlsgatan 32, 2tr och digitalt på Zoom.
Telefon: 070-9994345
Epost: annmarie.lamb@heartwise.se

 

(Skicka sms eller e-post till Ann Marie)
 

Skicka e-post till Ann Marie

Cecilia Hornell 2016_edited.jpg

Cecilia Hörnell

Att få känna sig trygg och också fullt levande i sin relation är en balans som är ett livsprojekt att utveckla.

 

Vi tappar lätt kontakten bland vardagens alla måsten och fyller i luckorna med föreställningar byggda på vårt förflutna. Konflikter uppstår då lätt och vi kanske söker glädjen någon annanstans.

Med imagoterapins verktyg får ni trygga ramar för att komma i ärlig kontakt och dialog.

 

Jag arbetar med par likväl som med individuella terapier. Tillsammans med Håkan Matsson arrangerar jag parseminarier Det medvetna parförhållandet, Från konflikt till kontakt. Kan varmt rekommendera det för par, oavsett vilken fas de är i sin relation. Läs mer här.

Jag är legitimerad psykoterapeut, utbildad i flera olika terapiformer, bland annat Symboldrama, Psykosyntes, Internal Family System, KBT, EFT, m.m. Verkar också som handledare inom Imagoterapi.

Läs mer på hemsidan: www.imagoterapi.se

Mottagning: Katarinabangata 56 (korsningen Gotlandsgatan)

Telefon: 070 517 08 28

Skicka e-post till Ceclilia

Eva.Berlander_edited.jpg

Eva Berlander

Eva Berlander & Svenska Imagoinstitutet
Institutet grundades i mitten på 1990-talet av Eva Berlander, licensierad Mental tränare,
certifierad Imagoterapeut, parterapeut, seminarieledare, författare och utbildare.
När Institutet grundades drev redan Eva en egen verksamhet där hon på heltid
praktiserade mental träning, coaching och terapi. Verksamheten gick sedan in under
Institutets verksamheter.
 
Genom linsen av interpersonell neurobiologi utbildar hon individer, par, terapeuter och
många andra yrkesgrupper i konsten att skapa bra relationer. Basen i hennes arbete är
kommunikation som leder till kontakt.

Genom sina snart 30 år som terapeut, har hon träffat tusentals individer och par på
hennes föreläsningar, workshops, och online utbildningarna. Dessa föreläsningar,
workshops och utbildningar håller hon världen runt. Eva har även haft den stora gåvan av
att få ”sitta på första parkett” med över 800 par.

 

Svenska Imagoinstitutet utbildar och handleder även terapeuter i konsten att integrera
interpersonell neuobiologi med terapi.

Tillsammans med Dr Pat Love håller Eva Berlander utbildningar runt omkring i världen.

Välkommen på en spännande resa!

Läs mer på hemsidan: www.svenskimago.com

Mottagning: Vallgatan 16, ​434 30 Kungsbacka
Telefon: ​0300-13442 Mobil: ​070-4383285

Skicka e-post till Eva

HakanMattsonny.jpg

Håkan Mattsson

Att leva i en bra relation är lyx av första klass.

Det är ofta vi själva som begränsar oss till att leva i den relation vi önskar. Att komma någon nära gör att vi kommer i kontakt med vår egen sårbarhet. Den sårbarhet som är vägen till en djupare kontakt och förståelse. Men också en sårbarhet som vi ibland av olika skäl stänger dörren om.

Att gå i parterapi handlar om att i en trygg miljö utforska vem man själv är och vem man är i relation till sin partner. ​Håkan tar emot par från hela Sverige och har sin mottagning i centrala Stockholm och på sydligaste Gotland.

Med sin breda erfarenhet från livet, sitt positiva och livsbejakande förhållningssätt inspirerar Håkan individer och par, genom sina föreläsningar och relationskurser, att se möjligheter istället för begränsningar i sina nära relationer.

Håkan arbetar som Imago parterapeut, psykosyntesterapeut, relationscoach samt inspiratör. Håkan har även utbildning i ACT, KBT och mindfulness.

Läs mer på hemsidan: www.livscentrum.se

Mottagning: Kungsholmsgatan 10, 1 trappa, ​112 27 Stockholm

Telefon: 073-9688460

Skicka e-post till Håkan

Lena Runge_edited.jpg

Lena Runge

"Många påstår att vi alla letar efter meningen med livet. Men jag tror inte det stämmer. Jag tror vi letar efter att få känna att vi verkligen lever.Så att vi inser hur hänförande livet faktiskt är." Joseph Campbell


Intimitet och kärlek är något som många av oss människor längtar efter. I ordens innebörd betyder Intimitet - att in till mig själv se och Kärlek - är en kär lek. Just detta är nycklarna in till det terapeutiska arbete att se inåt kärleksfullt till dig Själv men även in till din partner. Genom Imago dialogen lär vi oss att lyssna till mig själv och spegla den andre. Ett Jag och ett Du blir ett Vi med våra olikheter.

Imago dialogen passar förutom käraste även för förälder-barn , kollegor , vänner och syskon.

"Låt det kärleksfulla bli starkare och det starkare kärleksfullare". Roberto Assagioli

Läs mer på hemsidan: www.lenarunge.com

Mottagning: Göteborg: Karl Gustavsgatan 17 och i Stockholm: Rimbogatan 8. 

​Telefon: 070 5211699

Skicka e-post till Lena

Matswebben_edited_edited.png

Mats Willers

Har tagit emot par sedan 2006. Mats jobbar ofta tillsammans med sin fru Maria Willers sedan 2008, de har själva använt sig av imagodialogen sedan 1999.

​​

"Du och din partner får lära er kommunicera så ni båda kan känna er hörda".​

​​

Varmt välkomna!

Mats Willers

Mats är Certifierad Imagoterapeut, Certifierad Advanced Clinician, Workshoppresenter, certifierad nivå 1 IFS (internal family systems therapy)  och dipl. Psykosyntesterapeut.

Tidigare ordförande för Imagoföreningen under många år. Numer kassör i föreningen.

Läs mer på hemsidan: www.hjartaboda.com

Mottagning: Tengdahlsgatan 32, Stockholm (psykosyntes akademins lokaler). Tyska skolgränd 4, Gamla stan.

Telefon: 073 5900295

Skicka e-post till Mats

Sonja Dunkars_edited.jpg

Sonja Dunkars

Sonja Dunkars arbetar som legitimerad psykolog, verifierad Imago parterapeut, certifierad Tomatis terapeut, diplomerad familjekonstellations terapeut, TRE stress och trauma terapeut samt med Brain Spotting metoden.

Sonja har en bakgrund från utbildningsförvaltningen som skolpsykolog där hon gjorde psykologiska utredningar, klassobservationer, handledde lärare och föräldrar, samt barn-terapier.

Sonja har tidigare även arbetat inom socialtjänsten där hon startade och drev grupp för misshandlade kvinnor och grupp för barn till misshandlade mödrar samt missbrukande föräldrar. Hon var även ansvarig för bedömning och uppföljning av familjehem.

Sedan 2009 driver Sonja privat mottagning i Smedslätten i Bromma där hon vinnlagt sig om att skapa en lugn, välkomnande och trygg miljö.

Sonja arbetar även internationellt med att leda familjekonstellations och TRE seminarier.

 

Sonja arbetar gärna förutom på svenska även på engelska och tyska vid behov.

 

Läs mer på hemsidan: www.humanii.se

Mottagning: Storskogsvägen 13, 167 65 Bromma
​Telefon: 070 889 6150

Skicka e-post till Sonja

SuzanneGieser.jpg

Suzanne Gieser

Leg psykoterapeut, handledarutbildad, cert. Imago relationsterapeut, utbildad imagohandledare, föreläsare.​ Arbetar med individer, par, familjer och grupper.

 

Jag är utbildad i relationell psykologi, mentalisering, anknytningsteori, affektfokus, emotionsfokuserad terapi (EFT), schematerapi, systemiskt perspektiv, traumakompetens (Life-spann integration, EMDR, Internal Family Systems, Enactive Trauma Therapy).


Har många år av forskning och undervisning bakom mig.
Arbetar med konfliktlösning och personlig utveckling.

I grunden är jag fil. dr. i idé- och lärdomshistoria med fokus på psykologi, filosofi, livsåskådning och vetenskapshistoria.


Jag tar också emot engelsktalande klienter, jag förstår också tyska och franska.

Suzanne Gieser, fil dr
leg psykoterapeut, handledare

Läs mer på hemsidan: www.gieser.se och på bloggen: www.relational.se


Mottagning: Fjällgatan 23, 116 28 Stockholm
Telefon: 0702361089

Skicka e-post till Suzanne

Suzanne_Pärlhamn_edited.jpg

Suzanne Pärlhamn

Godkänd diplomerad Psykosyntesterapeut vid Psykosyntes Akademin i Stockholm.

Certifierad Imagoterapeut samt Auktoriserad european Counsellor.

 

Medlem i Psykosyntesföreningen och Svenska Imagoföreningen (där jag även ingår i styrelsen) och följer deras etiska riktlinjer, jag har tystnadsplikt samt är ansvarsförsäkrad och godkänd för F-skatt.

Jag arbetar med Imagoterapi som är en kommunikationsterapi där par under handledning får hjälp att kommunicera med varandra genom olika dialogformer. Båda parter får tid att berätta om upplevelser i relationen utan skuldbeläggande eller anklagelser. Det är också en lyssnande terapiform, att lära sig konsten att lyssna och att få bli lyssnad till.

 

Ofta handlar det om att hitta tillbaka till känslan av att vara levande – både tillsammans och var och en för sig. Detta oavsett om relationen kommer att fortsätta på det sätt som den tidigare varit eller ej.

 

Olikheter handlar ofta om problem i kommunikationen. En del har svårt för att kommunicera om sådant som är känsligt och man präglas ofta av mönster från sin ursprungsfamilj. Det kan handla om vad som varit tillåtet att prata om eller att visa i sina känslor under uppväxten. Samma mönster är enkelt att ta med sig in i sin nya relation och här kan Imago-terapi bidra till en ökad förståelse för varandra.

 

Välkommen!                      

Läs mer på hemsidan: www.nudaveritas.se

Mottagning i Stockholm : Tengdahlsgatan 32 2tr

Mottagning i Lidköping : Nålmakaregatan 5

Telefon: 073 3320296

Epost: info@nudaveritas.se

Skicka e-post till Suzanne

Certifierade Imago facilitators/educators i Stockholms län

I mitt yrkesliv som lärare och skolledare har relationer varit ett centralt tema som alltid har intresserat mig. När jag första gången läste om Imago relationsterapi kände jag direkt att jag hittat ett verktyg som jag verkligen tror på. Imago erbjuder hjälp för par att hitta en djupare, medveten dialog, där båda kan växa och utvecklas som individer och i relation till varandra.

Missförstånd och konflikter finns i de allra flesta relationer och när vi ser på dem kan vi förstå varför de uppstår och hitta nya vägar att leva tillsammans.

Min egna erfarenhet av en separation, där vi inte hade tillgång till verktygen som Imago erbjuder, motiverar verkligen mig att hjälpa andra att leva i kontakt på djupet.

Hemsida: www.facebook.com/gunillaonneby

Mottagning: Stellan Mörners väg 43, 17668 Järfälla

Telefon: 070-6380884

Jag arbetar på heltid med parterapi och individuell terapi, är Diplomerad Psykosyntesterapeut/PsA samt utbildad IMAGO relationsterapeut. 
 

Tillsammans med Cecilia Hörnell-Sunar leder jag "Det medvetna parförhållandet", ett regelbundet återkommande tvådagarsseminarium. 

Jag är del av AdoptionsRådgivarna i Stockholm, samt är styrelseordförande för Rosendals Trädgård på Djurgården.


En yttre resa som sjöman, lärare och sjökapten blev senare i livet till internationell företagsledare följt av egna företag i Holland, England, Sydafrika, Kina och Nya Zeeland. Den mångkulturella inre resan löper genom antropologi, antroposofi, poesi, trädgårdar och existentialism.

 

Läs mer på hemsidan: www.eldsand.se

Mottagning: Rimbogatan 8, ​114 32 Stockholm

Telefon: ​070 6867401

Maria har använt sig av imagodialogen sedan 1999 tillsammans med sin man Mats Willers.

De har jobbat med par sedan 2008.

"Du och din partner får lära er kommunicera så ni båda känner er hörda."

Läs mer på hemsidan: www.hjartaboda.se

Utbildad imagoterapeut, certifierad imagoeducator och går på löpande fortbildning.

Är verksam som hundinstruktör (www.mariawillers.se).

Utbildad USK/MSK.

Varmt välkomna!

Maria Willers

Mottagning: Tyska skolgränd 4, Gamla stan.

Telefon: 073 7406066

Please reload

ÖVRIGA IMAGOTERAPEUTER i Stockholms län

Anders%20Collin%20imago_edited.jpg

Anders Collin

 

Jag brinner för att hjälpa människor frigöra sin potential. Efter många år som ledare inom Finans och IT har jag genomfört en fyraårig utbildning till samtalsterapeut på PsykosyntesAkademin och en ettårig utbildning till IMAGO par-terapeut, samt vidareutbildning, ”The attuned therapist” (IRT).  Jag är fortfarande under utbildning. Jag är medlemsansvarig i Imagoföreningens styrelse.

Jag tycker det är tydligt att vi har alla kvaliteter inom oss och en del av oss har byggt upp olika mönster och försvar som håller oss tillbaka. När vi kan förstå det så kan vi också få tillgång till hela vår potential.

För mig är Imago terapi i första hand ett nytt sätt att kommunicera. Ett nytt sätt att tala/berätta och ett nytt sätt att lyssna/ta emot. Det här är något vi kommer träna i samtalen och som ni senare kan praktisera helt på egen hand. Imago handlar om att kunna skifta från konflikt till kontakt. Det handlar alltså inte om att undvika konflikt utan att kunna återanknyta igen så fort som möjligt efter en konflikt.

Vi kommer ha dialoger där ni kommer att vara sårbara inför varandra och därmed fördjupa er relation, kontakt och förståelse. Hur är det att leva med mig just nu; Säkert eller osäkert Tryggt eller otryggt? Spännande eller tråkigt? osv. Hur påverkar jag dig? Vilken effekt har jag på dig? Jag arbetar även med individualterapi sedan några år tillbaka.

Jag är medlem i Psykosyntesföreningen och Svenska Imagoföreningen och följer deras etiska riktlinjer, har tystnadsplikt, ansvarsförsäkring och är godkänd för F-skatt.

 

För mer info min hemsida www.releasepotential.nu

 

Mottagning: Östermalm, Stockholm

Telefon: +46706293070

email: anders@releasepotential.nu

Anna Oden_edited.jpg

Anna Odén

 

Anna har gått Imagoutbildningen till Facilitator och siktar på att bli certifierad inom kort. Hon är ledamot i Imagoföreningens styrelse.

Skicka e-post till Anna

CarinaFribergFrank.jpg

Carina Friberg Frank

 

Msc Gestaltpsykoterapi, aukt. gestaltterapeut, dipl. coach, UGL-handledare (Utveckling Grupp Ledare).


Jag jobbar med individual-, par- och gruppterapi på gestatteoretisk grund. Jag jobbar också som konsult med inriktning på coaching, ledarskap, grupputveckling, handledning och rehabilitering.


Just nu kompletterar jag min gestaltpsykoterapiutbildning med Imago relationsterapi. I arbete med par och i samband med konflikthantering överhuvudtaget har jag funnit att Imago relationsterapi är en mycket verksam metod med sitt tydliga fokus på kontakt och dialog.


Tidigare har jag jobbat inom såväl vuxen- som barn- och ungdomspsykiatrin. Jag har också många års erfarenhet som ledare/handledare inom det privata näringslivet. Områden som utbildning, personlig utveckling, rekrytering, förändringsarbete, stresshantering, rehabilitering och individuella stöd-/coaching-samtal har då varit en naturlig del av min vardag.

Mottagning: Hälsa utan gränser, Idungatan 14, ​113 45 Stockholm

Telefon:​ ​070-4912599

Skicka e-post till Carina

Goldman.jpg

Marianne Goldman

 

När jag tar emot dig och din partner för första gången känner jag vördnad och respekt. Jag vet att det kostat på att ta beslutet att försöka med parterapi. Ni har kämpat länge med förhållandet och är ofta på bristningsgränsen. Annars hade ni inte kommit. Och så ska du sitta och lyssna på en människa som du är trött och arg på men ändå tror eller vet att du älskar!

Jag kanske frågar vad du längtar efter hos din partner och dig själv. Säger att vad som än händer, vilket resultat det än blir, kommer du lära dig mycket om dig själv och växa som människa. Det gör man i parterapi.

Jag är diplomerad psykosyntesterapeut och certifierad symboldramaterapeut. Därtill har jag gått utbildningen i imagoterapi. Ursprungligen kommer jag från teatern, och har skrivit en hel del pjäser som satts upp på scener i Skandinavien. En del av mitt dramatikertemperament smyger sig ibland in i parterapin. Jag räds inte konflikter och mörker men ser också skratt som förlösande!

 

Läs mer på hemsidan: www.mariannegoldman.se

Mottagning: Sveavägen 124 Stockholm, T bana Rådmansgatan

Telefon: 0736-586 516

Skicka e-post till Marianne

AsaForssen.jpg

Åsa Forssén

 

Vill du förbättra din relation och leva ett mer medvetet liv? Eller vill du ha hjälp att skiljas på ett konstruktivt sätt? I båda fallen kan parterapi vara en mycket bra investering för ett livslångt lärande om sig själv och sitt varande i världen.


Jag jobbar som gestaltterapeut både med enskilda samtal och parsamtal.

Jag genomgick hela imagoutbildningen 2009 och sedan dess använder jag imagometoden för de par som önskar.​

Gå gärna in på min hemsida för att läsa mera om mig och min verksamhet.

Varmt välkomna att höra av er!

Läs mer på hemsidan: www.imagodialog.se

Mottagning: Hälsoporten, Frejg 32, ​113 26 Stockholm

Telefon:​08-317550 Mobil: ​073-3791937

Skicka e-post till Åsa

Åsa Olsson (002)_edited.jpg

Åsa Olsson

 

I en terapi börjar vi i det som är, här och nu, och tar oss sen vidare dit just ni behöver gå.

IRT är en terapiform som har som mål att uppnå djup, varaktig kontakt i relationen genom att lära sig medvetet lyssnande som Imago-dialogen erbjuder. Genom dialogen lär du och din partner känna varandra på ett mer autentiskt sätt genom förståelsen för varandras ursprungliga anknytningsmönster som blir synligt och därigenom varför och av vad ni triggar och triggas. Och varför just ni kan hjälpa varandra att hela!

 

Jag arbetar även med individualterapi sedan många år tillbaka.

 

Förutom Imagoterapeut är jag även Dipl. Psykosyntesterapeut på Psykosyntesakademin, samt diverse vidareutbildningar inom psykosyntes. Jag har genomfört vidareutbildning inom Imago, ”The attuned therapist” (IRT). Jag har studerat yoga och meditation under 20 års tid, vars tekniker jag använder mig av i mina terapier. Jag har universitetsstudier inom Filosofi. Jag har en bakgrund inom teatern som dramatiker och regissör.

Jag är medlem i Psykosyntesföreningen och Svenska Imagoföreningen och följer deras etiska riktlinjer, har tystnadsplikt, ansvarsförsäkring och är godkänd för F-skatt.

Läs mer på hemsidan: terapiasaolsson.se

Mottagning: Karlbergsvägen 54, Stockholm

Telefon: 073 9782677

Epost: asa@terapiasaolsson.se

Skicka e-post till Åsa

bottom of page