Svenska Imagoföreningen arrangerar utbildning till Certifierad Imagoterapeut.

För att bli Certifierad Imagoterapeut behöver du ha någon typ av grundläggande terapeututbildning. Bifoga CV och intyg på din utbildning till ansökan.

Partner kan gå på samma utbildning utan certifiering och tillhörande krav på antagning eller uppgifter för halva priset.

 

Tider för terapeututbildningen:

Utbildningen består av 3 moduler á 4 dagar. 6 obligatoriska handledningsstimmar tillkommer.

Planerad utbildningsstart under år 2021, för mer information skicka e-post till info@imagoforeningen.se


Lärare: John Hjarsø Mortensen, rektor för fakulteten på Imago Relationships Worldwide (IRW) hemmahörande i Danmark www.danskimagocenter.dk

IRWs* kurser som hålls för föreningens medlemmar

Se IRWs hemsida för professionella http://imagorelationships.org/pro/